XHTML'de input' larda kısıtlamalar ve entegrastyon mümkün mü?

İnput girdilerinde girdiyi sadece sayı olacak şekilde kısıtlamak mümkün mü?
•(
<input type="text" name="numara"/>
)
Ve de File upload kodlarını herhangi bir resim dosyası ile entegre etmek mümkün mü?
•(
<input type="file" name="file1">
)